Aukokite naudodami „Google“
UNICEF

Įveskite norimą paaukoti sumą

UNICEF

Milijonų vaikų situacija konflikte Ukrainoje nuolat blogėja. UNICEF ir jos partneriai dirba visą parą, siekdami skubiai suteikti humanitarinę pagalbą vaikams ir jų šeimoms Ukrainoje bei aplinkinėse šalyse. Prisidėk prie UNICEF pastangų Ukrainoje. Jūsų aukos bus pervestos JAV UNICEF (Jungtinių Tautų pagalbos vaikams fondas) organizacijai, siekiant padėti Ukrainos UNICEF pagalbos programai.

Įveskite norimą paaukoti sumą