תורמים באמצעות Google
UNICEF

יש להזין את הסכום שברצונך לתרום

UNICEF

תרומות שיגויסו לתמיכה במאמצי הסיוע של יוניצף באוקראינה יועברו דרך UNICEF USA, העמותה שיוניצף מפעיל בארה"ב.מצבם של מיליוני הילדים המושפעים מהעימות באוקראינה מחמיר מרגע לרגע. אנשי יוניצף ושותפיו פועלים ללא הפסקה כדי לתת מענה מיידי לצרכים ההומניטריים של הילדים ושל משפחותיהם, גם באוקראינה וגם ברחבי האזור. תרמו עוד היום ועזרו ליוניצף להגיב למשבר באוקראינה.

יש להזין את הסכום שברצונך לתרום