Donera med Google
UNHCR

Ange det belopp som du vill donera

UNHCR

De som tvingas fly Ukraina behöver skydd, stabilitet och hopp. UNHCR, FN:s flyktingorgan, är på plats i Ukraina och grannländerna och erbjuder viktiga förnödenheter och hjälp till dem som tvingats fly. UNHCR fokuserar sina insatser på att förse människor med grundläggande förnödenheter som tak över huvudet och kontanter. Ditt stöd kommer att bidra till att de som tvingas fly från sina hem får det skydd och stöd de behöver. Donationerna kommer att gå via UNHCR USA för att stödja UNHCRs hjälpinsatser i Ukraina.
Logotyp för UNITED STATES ASSOCIATION FOR UNHCR

Ange det belopp som du vill donera