Aukokite naudodami „Google“
UNHCR

Įveskite norimą paaukoti sumą

UNHCR

Tiems, kurie priversti bėgti iš Ukrainos, reikia apsaugos, stabilumo ir vilties. UNHCR, JT pabėgėlių agentūra, dirba Ukrainoje ir kaimyninėse šalyse, reaguodama greitai ir siūlydama išteklius bei pagalbą tiems, kurie yra priversti bėgti. Atsižvelgdama į svarbiausius poreikius, UNHCR sutelks dėmesį į apsaugą, pastogę, pagrindinius poreikius ir aprūpinimą pagrindiniais pagalbos elementais, taip pat finansinę pagalbą. Jūsų parama padės užtikrinti, kad moterys, vaikai ir vyrai, kurie yra priversti palikti savo namus, jaustųsi apsaugoti ir turėtų prieglobstį. Jūsų aukos bus pervestos JAV UNHCR (Jungtinių Tautų pabėgėlių koordinavimo programai), siekiant padėti Ukrainos UNHCR pagalbos programai.
„UNITED STATES ASSOCIATION FOR UNHCR“ logotipas

Įveskite norimą paaukoti sumą