Annetage Google'iga
UNHCR

Sisestage summa, mille soovite annetada

UNHCR

Need, kes on sunnitud Ukrainast põgenema, vajavad kaitset, stabiilsust ja lootust. UNHCR, ÜRO pagulasagentuur, on kohapeal Ukrainas ja naaberriikides, pakkudes kiireloomulist abi ja varustust neile, kes on sunnitud põgenema. Ülitähtsaid vajadusi silmas pidades keskendub UNHCR oma sekkumisele kaitsele, peavarjule, põhivajadustele ja põhiliste abivahendite pakkumisele ning rahalisele abile. Teie toetus aitab tagada oma kodudest lahkuma sunnitud naistele, lastele ja meestele turvalisuse, kaitse ja peavarju. Annetused suunatakse USA kaudu UNHCR-ile, et toetada UNHCRi Ukraina abipüüdlusi.
Heategevusühingu UNITED STATES ASSOCIATION FOR UNHCR logo

Sisestage summa, mille soovite annetada